Telefonisch

U kan een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 052 202013.

U kan ook een afspraak online maken via bovenstaande link. 

Consultaties

Consultaties zijn enkel mogelijk na afspraak. Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan te annuleren ten laatste 24 u op voorhand.

Graag identiteitskaart meebrengen.  Ook graag verwijsbrief van uw huisarts meebrengen. 

Er is bankcontact.